รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

148 หมู่ 6 ถ.- ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 11150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2565

อื่นๆ (กรมราชทัณฑ์)
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

143 4 ถ.บ้านเขาล้าน-บ้านบางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2565

อื่นๆ (คลินิกทันตกรรม)
สไมล์อะลอท

628 ถ.วัชรพล ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤศจิกายน 2565

วัด
วัดนากลุ่ม

78หมู่4 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 55220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤศจิกายน 2565

อื่นๆ (รพ.สต.)
รพ.สต.หงอนไก่

บ้านหงอนไก่ หมู่ 3 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤศจิกายน 2565

สำนักงาน
สสจ.ศรีสะเกษ

485 6 ถ.ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

99/100หมู่2 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 ตุลาคม 2565

เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่ปาน

111 ม.1 แม่ปาน ลอง แพร่ 54150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 26 ตุลาคม 2565

ร้านอาหาร
ร้านฉวีวรรณ

52 ม.11 ซ.เทศบาล22 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 23 ตุลาคม 2565

อื่นๆ (ณฏฐปกรณ์คลินิก)
ณฏฐปกรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

126 หมู่ที่ 15 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 20 ตุลาคม 2565

ร้านอาหาร
ร้านข้าวต้มหัวพาน

108 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 ตุลาคม 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท

- ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท ถ.โนนสูง - โนนไทย เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 19 ตุลาคม 2565