ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 8,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 1,173
 • ร้านอาหาร : 41
 • โรงพยาบาล : 2,049
 • สำนักงาน : 1,336
 • โรงเรียน : 2,149
 • วัด : 86
 • สถานีตำรวจ : 562
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 8
 • มหาวิทยาลัย : 559
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 60
 • อบต. : 85
 • สสอ. / สสจ. : 115
 • สถานที่ราชการ : 170
 • เทศบาล : 17
 • อื่นๆ : 265
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน มกราคม 2563

Image

วันเด็กที่จะถึงอยากบอกอะไรกับลูกหลานของเราบ้าง

วันเด็กที่จะถึงอยากบอกอะไรกับลูกหลานของเราบ้าง ร่วมกันปกป้องลูกหลานของเราให้ห่างไกลสิ่งเสพติด

ตอบคำถาม หมดเขต: 31 มกราคม 2563 | ดูคำถามย้อนหลัง