รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

888 หมู่ที่ 6 ถ.ยนตรการกำธร คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 08 ตุลาคม 2561

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด

222 ม.3ต.แม่ระมาด - ถ.แม่สอด-แม่สะเรียง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 63140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 04 ตุลาคม 2561

อบต.
อบต.นาโต๊ะหมิง

34/3 ม.2 34/3 ม.2 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 02 ตุลาคม 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
Healthmate Pharma

82/1 โครงการลานไม้ ถ.ประชาอุทิศ บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 01 ตุลาคม 2561

โรงเรียน
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

114 หมู่ 7 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 27 กันยายน 2561

ทั่วไป
ร้านโน๊ตพันธุ์ไม้

290/11 ถ.ปรมินทรมรรคา ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 กันยายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา ขย 1)
คลินิกยาภูมิสุข

99/6 ม. 17 ต. บ้านยาง อ. เมือง ม.17 ถ.บุรีรัมย์-สตึก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 25 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลคลองเขม้า

234 คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงทะเบียน: 23 กันยายน 2561

วัด
วัดคาทอลิกมาระโก

16 8 ถ.บ้านก้าวเจริญพร ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 18 กันยายน 2561

อื่นๆ (แอนเภสัช)
แอนเภสัช

5/1 10 ถ.พหลโยธิน แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 กันยายน 2561

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านใหญ่

รพ.สต.บ้านใหญ่ ตำบลครบุรี อำเภ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

๑๙๔ ๑๑ ถ.มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2561