รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (ร้านยา)
อิน ฟาร์ม่า

456/142 พาร์โก้แลนด์ ถ.เนินพยอม มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

อปท.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์

28 9 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 75120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
วัดปากบึง

28 ถ.เคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านยางกลาง

บ้านยางกลาง หมู่ที่ 4 _ ถ._ โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย

34 ม.6 ถ.เจนจบทิศ กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)

45 หมู่ 6 สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)

444 ม.1 ถ.- ต.วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2565

อบต.
อบต.หนองกลับ

หมู่ที่ 2 - ถ.- หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา (หน่วยบริการธารโต)

หมู่ 5 ถ.ยะลา-เบตง ธารโต ธารโต ยะลา 95150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

414 ม.2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนท ม.2 ถ.พงษ์ศิริ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

120 - ถ.- หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 20 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
บ้านทุ่งยาว

เลขที่9 หมู่10 - ถ.- จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 20 พฤษภาคม 2565