รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
วัดแดง

หมู่ที่ 7 - ถ.- เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 08 มกราคม 2564

โรงเรียน
วิทยาลัยเทคนิคนิคเซกา

99 หมู่ 4 ซาง เซกา บึงกาฬ 38150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 08 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา

- - ถ.- โพนส่วาง สระใคร หนองคาย 43100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 07 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านมีชัย

173 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขว หมู่ที่ 5 ถ.- หมูม้น เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 มกราคม 2564

โรงเรียน
บ้านนาดีศรีสะอาด

200 หมู่ 12 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 มกราคม 2564

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมัน)
บริษัทปิโตรเลียมไทยคอเปอเรชั่น จำกัด สาขาพาน3

196 14 เจริญเมือง พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง

ม.4 บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 94110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 04 มกราคม 2564

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพงกูแว

66 หมู่ที่ 5 ถ.ยะหา-ตาชี ตำบล ยะหา ยะหา ยะลา 95120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 29 ธันวาคม 2563

อื่นๆ (บมจ. ทีโอที )
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาศรีสะเกษ

1059/7 ถ.อุบล เมืองใต้ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 28 ธันวาคม 2563

โรงเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

4/2 - ถ.เวฬุวัน สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 27 ธันวาคม 2563

อื่นๆ (Basriver Music Studio)
Basriver Music Studio

92 92 หมู่6 ซอยทานสัมฤทธิ์8 ถ.ติวานนท์38 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 15 ธันวาคม 2563

อื่นๆ (อินฟินิตี้วัน คอนโด ( infinity one condo ))
อินฟินิตี้วัน คอนโด ( infinity one condo )

888/8 1 ถ.ลุงสอง เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 ธันวาคม 2563