รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
วัด
วัดปทุมวราราม

146 หมู่ที่ 5 สันทรายงาม เทิง เชียงราย 51760

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2562

วัด
วัดป่าไผ่

62 หมู่ 6 งิ้ว เทิง เชียงราย 57160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2562

วัด
วัดสันธาตุ

256 หมู่ที่ 4 ถ.- โยนก เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2562

วัด
วัดบ้านดู่

34 3 ซอย 3 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2562

วัด
วัดคัวะดอนทอง

100​ 6 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน 55140​

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 สิงหาคม 2562

โรงเรียน
หล่มเก่าพิทยาคม

508 5 ถ.หล่มสัก-เลย หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 24 สิงหาคม 2562

ทั่วไป
หจก เชียงอินท์

164/5 1 ถ.เลย-เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 23 สิงหาคม 2562

วัด
วัดโคกสุข

87 หมู่ 9 ต.วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 21 สิงหาคม 2562

เทศบาล
เทศบาลตำบลแพรกษา

999/999 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ถ.พุทธรักษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 21 สิงหาคม 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม

หมู่ที่ 4 ดินดำ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 20 สิงหาคม 2562

วัด
วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิต

217/2 ถ.ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 20 สิงหาคม 2562

วัด
วีระวงศาวาส

127 หมู่9 ถ.นานนท์ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 20 สิงหาคม 2562