รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก

333 ม.3 สำนักปลัด (ทีม สสส.) ถ.พิษณุโลก-บางกระทุ่ม วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 24 กันยายน 2565

อปท.
อบต.หนองเสือช้าง

1 2 ถ.- หนองเสือช้าง หนองใหญ่ ชลบุรี 20190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กันยายน 2565

อปท.
ทต.สีวิเชียร

39 11 สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กันยายน 2565

อบต.
ท่าหลวง

62 ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 18270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กันยายน 2565

โรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

58 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 19 กันยายน 2565

อบต.
อบต.หนองปลาหมอ

หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 19 กันยายน 2565

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

24/5 3 ถ.- บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 กันยายน 2565

สำนักงาน
เทศบาลตำบลสันทราย

181 9 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

- หมู่ 10 ถ.229 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2565

อบต.
อบต สร้างถ่อ

ม.12 ถ.เขื่องใน-ยางชุมน้อย สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

49/1 ม.1 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองกีบม้า

หมู่7 หนองแซง หนองแซง สระบุรี 18170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 13 กันยายน 2565