รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ

ม.6 - ถ.- หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสำนักขาม

4 - ถ.กาญจนวณิชย์ สำนักขาม สะเดา สงขลา 90320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 04 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองหลั้ว

111 ม.4 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ. - ถ.- ยางคราม ดอยหล่อ เชียงใหม่ 56120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 03 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
อนุบาลชุลีพร

211 4 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 03 กุมภาพันธ์ 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า

320 - ถ.- ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 42180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 03 กุมภาพันธ์ 2566

อปท.
เทศบาลเมืองบ้านพรุ

99 ถ.เทศบาลใหม่ บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 02 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่

99 9 ถ.- ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 30 มกราคม 2566

โรงเรียน
คลองหินพิทยาคม

138 ม.1 - ถ.- คลองหินพิทยาคม อ่าวลึก กระบี่ 81110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 29 มกราคม 2566

โรงเรียน
บ้านหนุก

บ้านหนุก 4 ถ.- ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 28 มกราคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม

ุ6 - ถ.พหลโยธิน พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 12840

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 26 มกราคม 2566

เทศบาล
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก

363 3 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 25 มกราคม 2566

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม)
แรร์บิวเต้ คลินิก

88/32 4 บางนอน เมืองระนอง ระนอง 85000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 23 มกราคม 2566