รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อื่นๆ (ร้านยา)
บีบี ฟาร์มาซี

62/194 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละ เทพประสิทธิ์ 8 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ไบโอฟาร์มาซี

338/123 หมู่ 12 ถ.พระตำหนัก หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
Pharmarket

838/3 ถ.ชัยชนะ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
จิรทีปต์ฟาร์มาซี

4/6 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.16 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
เพื่อนยาเภสัช

ชื่อ ภญ.อรนุช ลีลาเจริญชัย ร้ ถ.ทหาร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
เต็มใจเภสัช

29/38 หมู่1 ต.นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

105 หมู่3 ถ.- บุฮม เชียงคาน เลย 42110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
แสงอรุณโอสถ

11/17 4 นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2561

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลสาธิตบางแก้ว ๓ (ไทยสมุทร)

๙๙๙ ๑๓ ถ.เทพรัตน บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
ฟาร์เมด

333/110 หมู่9 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

อื่นๆ (ร้านขายยา)
เทียนมี-มีเภสัช

324/17 หมู่.12 ซอยชัยพฤกษ์1 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561

ทั่วไป
ร้านแพรวเภสัช

96/7 ม. 6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2555

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2561