รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ชมรมTO BE NUMBER ONEโรงเรียนส่งเสริมอาชีพสุรนารี

139/12-13 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2562

โรงเรียน
หนองเม็กวิทยา

ม.4 - ถ.- โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 46130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2562

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแร้ง

64/5 หมู่ 2 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 23000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 05 เมษายน 2562

โรงเรียน
หนองอิเฒ่าวิทยา

- หมู่ 9 ถ.- หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 04 เมษายน 2562

ทั่วไป
ตลาดวานสุข​ ณ​ ราษีไศล

38 ม.14 ถ.รัฐประชา เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 03 เมษายน 2562

ตลาด
ตลาดวานสุข ฌ ราษีไศล

38 หมู่14 ถ.รัฐประชา เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 03 เมษายน 2562

สำนักงาน
บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด

700/372 ม.6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 03 เมษายน 2562

ร้านอาหาร
ก๋วยเตี๋ยวท่าเรือ(ใต้ต้นหูกวาง)@พัทลุง

7 - ถ.อภัยบริรักษ์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 02 เมษายน 2562

โรงเรียน
ปอแดงวิทยา

หมู่ 1 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 01 เมษายน 2562

โรงเรียน
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย

- หมู่ 1 ถ.- โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2562

โรงเรียน
ชุมชนหนองหินวิทยาคาร

- หมู่ 4 ถ.- หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

- หมู่ที่ 15 บ้านหนองชุมแสง ถ.- ต.หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 31 มีนาคม 2562