รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

100 3 ถ.- หนองหญ้าขาว เทพารักษ์ นครราชสีมา 30140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 17 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร

โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 3 ถ.- ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 16 มีนาคม 2566

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

744 อาคาร 12 ถ.สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 15 มีนาคม 2566

โรงเรียน
พระซองสามัคคีวิทยา

93 ม.4 พระซอง นาแก นครพนม 48130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 15 มีนาคม 2566

โรงเรียน
วัดชุกพี้

หมู่ 1 ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร

185 หมู่ 8 โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ลาย

259 หมู่ 6 ถ.ฮอด-อมก๋อย บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

ม2 ม2 ต.งิ้วงาม งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2566

ทั่วไป
ร้านค้า

91/104 4/11 ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2566

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

195/1 ถ.เทวบุรี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา

105 ม 5 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 47140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2566

สถานีตำรวจ
อุดมสุข

314/29 บ้านพักตำรวจส่วนกลาง ถ.รามคำแหง2 ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2566