• ทั่วไป
  1,114
 • ร้านอาหาร
  28
 • โรงพยาบาล
  1,934
 • สำนักงาน
  1,303
 • โรงเรียน
  1,348
 • วัด
  36
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  546
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  52
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  105
 • สถานที่ราชการ
  134
 • เทศบาล
  2
 • อื่นๆ
  163
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
 • เรื่องสุบบุหรี่
  บริษัท Kinden (Thailand) Co.,Ltd. มี่ญี่ปุ่นชอบมาดูดบุหรีใน Office ซึ่งทำให้เกิดมลพิษในสำนักงานพนักงานก็เหม็นและก็ต้องทนเพราะพูดอะไรไม่ได้รบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย