รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เครือขายภาคี
สคล.เพชรบูรณ์

95 หมู่ 7 ถ.- บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 11 มกราคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ

ม.7 ต.หนองเรือ อ.เมือง ม.7 หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 10 มกราคม 2566

โรงเรียน
ชานุมานวิทยาคม

683 5 ถ.- ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 09 มกราคม 2566

โรงเรียน
บ้านคำแก้ว

- หมู่ 7 ถ.- คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 04 มกราคม 2566

โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

191 หมู่ 13 ถ.สุขุมวิท นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 28 ธันวาคม 2565

สำนักงาน
บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) จำกัด

700/533 ม.7 ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 21 ธันวาคม 2565

เครือขายภาคี
กลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ อุบลราชธานี

หมู่ 2 ถ.- ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 20 ธันวาคม 2565

อปท.
เทศบาลตำบลเขาชุทอง

99 - ถ.- ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 16 ธันวาคม 2565

เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่แรม

404 หมู่ 1 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 ธันวาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรีโรงเรียนสามแยกบางคูลัด

2/3 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2565

อบต.
อบต.ปราสาทเยอ

107 ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2564

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2565

สำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

378 หมู่ 19 ถ.สถลมาร์ค เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤศจิกายน 2565