รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
อนุบาลศรีมโหสถ

236 หมู่ 3 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังทะลุ

189 3 ถ.- กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

222 หมู่ 9 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 25220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนมำบาอูลอูลูม

613 หมู่ 2 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

อำนาจเจริญ - ถ.- บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 20 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม

อำนาจเจริญ - ถ.- บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 20 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม

139/1 ม.4 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม

139/1 ม.4 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2565

เทศบาล
เทศบาลตำบลโคกตะเคียน

545​ หมู่ที่​ 11​ - ถ.ปราสาท​ - กาบเชิง โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 32210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 18 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียน​ชุมชน​บ้าน​แม่​ข้าวต้ม​หลวง​

76 หมู่​ 17 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียน​ชุมชน​บ้าน​แม่​ข้าวต้ม​หลวง​

76 หมู่​ 17 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2565

สถานที่ราชการ
รพ.สต.

123 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2565