รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านดงสระพัง

หมู่ที่6 - ถ.- นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2566

ร้านอาหาร
ร้านครัวพิกุล

85/6 ถ.พาดวารี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันยูง

หมู่ที่ 7 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 28 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร

126หมู่4 แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 20180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 28 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซ่อมดู่

หมู่ 6 - ถ.- ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 47140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 24 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเดืีอศรีคันไชย

219 11 เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร 47120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาล
เทศบาลตำบลโคกสี

405 หมู่ที่1 ตำบลโคกสี ตำบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 447110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น

เลขที่ 13 หมู่ 3 ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 50110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
คลองพน

1 1 คลองพน คลองท่อม กระบี่ 81170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม

134 หมู่ที่ 7 ต.กรอกสมบูรณ์ อ. ต.กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ

32/3 หมู่่ 9 ถ.- ตำบลนาพละ เมืองตรัง ตรัง 92000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2566

ร้านอาหาร
โรงพยาบาลโนนไทย

707 1 ถ.สุรนารายณ์ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2566