รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
รพ.สต.

123 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลนากลาง

330 1 ถ.อุดร-เลย นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 39170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลนากลาง

330 1 ถ.อุดร-เลย นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 39170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลนากลาง

330 1 ถ.อุดร-เลย นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 39170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลนากลาง

330 1 ถ.อุดร-เลย นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 39170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
ไทรย้อยพิทยาคม

1 - ถ.- ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 13 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรง่เรียนไทยรัฐวิทยา111(บ้านทุ่งนางแก้ว)

หมู่ 5 น้ำผุด ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรง่เรียนไทยรัฐวิทยา111(บ้านทุ่งนางแก้ว)

หมู่ 5 น้ำผุด ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรง่เรียนไทยรัฐวิทยา111(บ้านทุ่งนางแก้ว)

หมู่ 5 น้ำผุด ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรง่เรียนไทยรัฐวิทยา111(บ้านทุ่งนางแก้ว)

หมู่ 5 น้ำผุด ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรง่เรียนไทยรัฐวิทยา111(บ้านทุ่งนางแก้ว)

หมู่ 5 น้ำผุด ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรง่เรียนไทยรัฐวิทยา111(บ้านทุ่งนางแก้ว)

หมู่ 5 น้ำผุด ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 12 มิถุนายน 2565