รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านผักขะ

25 12 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านแวด

หมู่ 3 - ถ.- ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านกะวัน

หมู่8 - ถ.- ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 33130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2562

อื่นๆ (หอพัก)
บ้านเงินพลอย

19 หมู่ 4 บ้านโนนสูง ถ.เจริญพันธุ์ หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 05 กันยายน 2562

อื่นๆ (บริษัท)
เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด

888/102 หมู่ 19 ถ.บางพลี-ตำหรุ บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 04 กันยายน 2562

ทั่วไป
ร้าน ณ ยาสิชล

11/17 ม. 1 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 80340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2562

วันที่ลงทะเบียน: 03 กันยายน 2562

อื่นๆ (ร้านขายยา)
ร้านยาดรักสเตชั่น

7/8 4 ถ.- เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 03 กันยายน 2562

โรงเรียน
บ้านวังจาน

6 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 30 สิงหาคม 2562

วัด
ดอน​งิ้ว​

2 4 พนมทวน​ พนมทวน กาญจนบุรี 71140​

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 29 สิงหาคม 2562

โรงเรียน
โรงเรียนเมืงใหม่(ชลอราษฎ์รังสฤษฏ์)

ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 29 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สนง.หอพักสุรนิเวศ 13 เลขที่ 1 111 ถ.มหาวิทยาลัย สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 28 สิงหาคม 2562

วัด
วัดปทุมวราราม

146 หมู่ที่ 5 สันทรายงาม เทิง เชียงราย 51760

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 26 สิงหาคม 2562