รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
นพ.สจ.บ้านแวนโค้ง

98ม.16 ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 56110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนสหประชาสรรค์

- หมู่11 กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 35160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2566

โรงพยาบาล
บ้านลาด

131 ม.8 - ถ.- ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี 76150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 กุมภาพันธ์ 2566

ทั่วไป
บ้าน

135 ห4 ต.สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 1350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ราชการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอกระสัง

23 หมู่ 19 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 31160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 16 กุมภาพันธ์ 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว

หมู่ที่ 6 ทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว ถ.- เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 15 กุมภาพันธ์ 2566

ร้านอาหาร
นมหมีปั่น

48/28 ซอยภัคดี ถ.เรืองราษ เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

50 ม.7 ตำบลเวียงมอก ถ.เถิน-ทุ่งเสลี่ยม เวียงมอก เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง

หมู่2 เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 12 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาล
เทศบาลตำบลพนา

222 หมู่ที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลพนา ถ.ดาโรจน์ พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 37180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 10 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคำก้อม

- หมู่ 4 ถ.- ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี 34350

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 10 กุมภาพันธ์ 2566

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม)
บิจิน คลินิก

47/24 หมู่24 ถ.สันคอกช้าง รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 09 กุมภาพันธ์ 2566