รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อปท.
เทศบาลตำบลกำแพงแสน

23 หมู่ที่ 1 ถ.- ตำบลทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน นครปฐม 73140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านเก่า

101 ม2 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
บ้าน​ดอนแก้ว

ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 52140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2565

อปท.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

71 ถ.กะลาพอ จะบังติกอ เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)

245 หมู่ 2 ตำบลหนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2565

อื่นๆ (ร้านยา)
อิน ฟาร์ม่า

456/142 พาร์โก้แลนด์ ถ.เนินพยอม มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

อปท.
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์

28 9 บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม 75120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
วัดปากบึง

28 ถ.เคหะร่มเกล้า คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านยางกลาง

บ้านยางกลาง หมู่ที่ 4 _ ถ._ โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประทาย

34 ม.6 ถ.เจนจบทิศ กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)

45 หมู่ 6 สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)

444 ม.1 ถ.- ต.วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2565