รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

34/1 . ถ.ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

34/1 . ถ.ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 กรกฎาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนกุง

140 หมู่ 3 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 14 กรกฎาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนกุง

140 หมู่ 3 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 14 กรกฎาคม 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน

9 หมู่ 6 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว

- หมู่ 6 ถ.- บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช 80360

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2565

อปท.
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)

14/14 ถ.ธรรมบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 03 กรกฎาคม 2565

อื่นๆ (หมู่บ้านน้ำคา)
หมู่บ้านน้ำคา

212 ถ.หมู่ 1 พญาแก้ว เชียงกลาง น่าน 55160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 27 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนลำสนธิวิทยา

439 หมู่ 1 ต.หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 15190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2540

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ

167 13 โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2565

ทั่วไป
คลินิกทันตกรรมบางรัก

172 ศรีเวียง ถ.ศรีเวียง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 23 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗

7/6 13 ถ.สุวรรณศร ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2561

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2565