รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านค้อใหญ่

207 หมู่ 7 - ถ.- กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านค้อใหญ่

207 หมู่ 7 - ถ.- กุดไห กุดบาก สกลนคร 47180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
บ้านกะเอิน

161 ม.1 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 33270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 08 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกะเอิน

161 ม.1 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 33270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 08 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกะเอิน

161 ม.1 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 33270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 08 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกะเอิน

161 ม.1 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 33270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 08 มิถุนายน 2565

โรงเรียน
เหล่าขุมมันท่าสะอาด

1 7 ถ.หนองพอก-เลิงนกทา ผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2550

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2565

อปท.
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

999 หมู่5 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2565

อปท.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2565

โรงพยาบาล
พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

199​ ม.10 ถ._ หลักช้าง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดมหาวนาราม

8 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2565

อปท.
อบต ปากน้ำ

122 ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2565