รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่

30 หมู่ 4 ถ.- วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

2/3 5 ถ.จรดวิถีถ่อง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่

264 ม.2 - ถ.- ต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

2/617 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์

244 244 หมู่ 7 ถ.- เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี 18150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
บ้านหนองค่าย

124 หมู่ 10 บ้านหนองค่าย ถ.- บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2565

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาขุน

6/1 - ถ.- เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า(สุวรรณโพธาประชานุกูล)

49 5 สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 70120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งไพล

- หมู่ 1 ถ.- เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 90210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

9/3 หมู่ 10 บรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

239 - ถ.บ้านโฮ่ง-หนองเขียด บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนอำนวยศิลป์

304/1 - ถ.ศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2565