รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

476 ม.3 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา

180 หมู่ 1 ถ.ธนะวิถี ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 27180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2566

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง

150 ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศร - ถ.- ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 มีนาคม 2566

โรงเรียน
วัดกุดเวียน

- ุ6 ถ.- บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 07 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)

101 หมู่ 6 ถ.- กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ 54000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 07 มีนาคม 2566

โรงเรียน
วัดราชโอรส

4 บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 มีนาคม 2566

ทั่วไป
สุขภาพเสีย

117/78(41) ซอยกรุงเทพ-นน7แยก7 ตำบลบางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 04 มีนาคม 2566

โรงเรียน
ชุมพลสวรรค์วิทยา

418 418หมู่11ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ถ._ บ้านค่าย บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2559

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2566

ทั่วไป
บ.Corteva agriscience Thailand

297 หมู่ 3 บ้านจำบอน ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 51000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2566

โรงเรียน
บ้านดงสระพัง

หมู่ที่6 - ถ.- นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 02 มีนาคม 2566

ร้านอาหาร
ร้านครัวพิกุล

85/6 ถ.พาดวารี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 01 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสันยูง

หมู่ที่ 7 ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 28 กุมภาพันธ์ 2566