รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ลาย

259 หมู่ 6 ถ.ฮอด-อมก๋อย บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 12 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

ม2 ม2 ต.งิ้วงาม งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2566

ทั่วไป
ร้านค้า

91/104 4/11 ถ.บางกรวยไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2566

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

195/1 ถ.เทวบุรี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา

105 ม 5 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 47140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2566

สถานีตำรวจ
อุดมสุข

314/29 บ้านพักตำรวจส่วนกลาง ถ.รามคำแหง2 ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

476 ม.3 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา

180 หมู่ 1 ถ.ธนะวิถี ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 27180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 09 มีนาคม 2566

สถานที่ราชการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง

150 ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศร - ถ.- ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 มีนาคม 2566

โรงเรียน
วัดกุดเวียน

- ุ6 ถ.- บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา 30170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 07 มีนาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)

101 หมู่ 6 ถ.- กาญจนา เมืองแพร่ แพร่ 54000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 07 มีนาคม 2566

โรงเรียน
วัดราชโอรส

4 บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 มีนาคม 2566