รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
อบต.หนองปลาหมอ

หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 19 กันยายน 2565

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

24/5 3 ถ.- บ้านใหม่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 กันยายน 2565

สำนักงาน
เทศบาลตำบลสันทราย

181 9 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

- หมู่ 10 ถ.229 ซับสมบูรณ์ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2565

อบต.
อบต สร้างถ่อ

ม.12 ถ.เขื่องใน-ยางชุมน้อย สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

49/1 ม.1 มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 14 กันยายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองกีบม้า

หมู่7 หนองแซง หนองแซง สระบุรี 18170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 13 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ

1 อาคารที่ทำการ อบต.นาพรุ หมู่ 7 ซอยนาพรุ 4 ถ.- นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 13 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ

1 อาคารที่ทำการ อบต.นาพรุ หมู่ 7 ซอยนาพรุ 4 ถ.- นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 13 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

77 หมู่10 ถ.- ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 13 กันยายน 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

หมู่10 ถ.- ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 13 กันยายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองนา

44 8 งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 10 กันยายน 2565