รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางขนาก

156 ม.1 - ถ.- บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2565

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดอาษา

244 ม.1 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 17150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 07 กันยายน 2565

เทศบาล
เทศบาลตำบลบางขนาก

156 ม.1 - ถ.- บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 26130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 06 กันยายน 2565

อบต.
อบ.บุเปือย

ม.2 ม.2 บ้านน้ำซับ ถ.แยกทางหลวง2171- บุเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 กันยายน 2565

อบต.
อบต.ท่าสัก

93/1 ม.5 ถ.- ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 53220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 05 กันยายน 2565

อบต.
อบต.ท่าสัก

93/1 ม.5 ถ.- ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 53220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 01 กันยายน 2565

อบต.
ท่าสัก

93/1 ม.5 ถ.- ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์ 53220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 01 กันยายน 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังปลาโด

หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 44130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 29 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัย
ชมรมนักศึกษาพยาบาลรำไพพรรณีสร้างสรรค์สังคมไทยปลอดบุหรี่

40/200 ตึก40คณะพยาบาลศาสตร์ ถ.รักศชมูล ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 18 สิงหาคม 2565

โรงเรียน
ศรีใครวิทยา

220 หมู่ 15 ถ.ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านปราสาท

49 5 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 สิงหาคม 2565

ร้านอาหาร
-

18 ซ.13 ถ.ป่าตัน ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 13 สิงหาคม 2565