รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
อบต.หนองกลับ

หมู่ที่ 2 - ถ.- หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา (หน่วยบริการธารโต)

หมู่ 5 ถ.ยะลา-เบตง ธารโต ธารโต ยะลา 95150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

414 ม.2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนท ม.2 ถ.พงษ์ศิริ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

120 - ถ.- หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 20 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
บ้านทุ่งยาว

เลขที่9 หมู่10 - ถ.- จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 20 พฤษภาคม 2565

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

289 หมู่ที่ 10 แม่สุก แม่ใจ พะเยา 56130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 20 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดวังสวัสดี

202/3 16 ถ.หนองเบน-ลาดยาว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 20 พฤษภาคม 2565

อปท.
เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ

99 3 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2565

สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน

สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2565

เทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านค้อ

150 ม.2 บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

1 - ถ.ทรายทอง5 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2553

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
ตำบลบ้านโพธิ์

หมู่ 10 บ้านมะค่า บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2565