รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

175 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลขนอม

91 ม.3 ถ.อัครวิถี ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 80210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
ศรีสะเกษวิทยาลัย

319 - ถ.วันลูกเสือ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาล
เทศบาลตำบลหวายเหนียว

123 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2565

สถานที่ราชการ
เทศบาลตำบลหวายเหนียว

123 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2565

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

222 หมู่2 บ้านน้ำบ่อหลวง ถ.เชียงใหม่-ฮอด น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
ค้อวังวิทยาคม

85หมู่7 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 35160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนสุเหร่าลากค้อน

- หมู่ 6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 1110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
ร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์

67 หมูที่ 1 ถ.- เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 14 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัย
ชมรม UP NO SMOKING มหาวิทยาลัยพะเยา

19 ม.2 ถ.พหลโยธิน แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2564

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม

1 ม.1 ถ.กันตนา บางใหญ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 13 พฤษภาคม 2565