รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบรรจงรัตน์

77 ซ.เอกทศ. ซอย เอกทศ ถ.นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

180 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา

67 8 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2567

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมัน)
สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด

39 หมู่ 1 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 66140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2567

โรงพยาบาล
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง

- 16 ถ.- หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2567

ทั่วไป
บ้านลำผักกูด

57/36 2 ถ.รังสิต-นครนายก ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กรกฎาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)

444ม.1 - ถ.- วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 23 เมษายน 2567

โรงพยาบาล
รพ.ไม้แก่น

108 ม.4 ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 94220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2545

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2567

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมัน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดทับมาปิโตรเลียม

104/7 4 ถ.- ทับมา เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2567

เทศบาล
เทศบาลตำบลศาลาแดง

59 ม.2 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2567

อปท.
เทศบาลตำบลคลองปาง

หมู่ที่2 สำนักงานเทศบาลตำบลคลองปาง ถ.- คลองปาง รัษฎา ตรัง 92160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2567