รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนเอกชัย

86 - ถ.เอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 12 พฤษภาคม 2567

วัด
สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี

1 ถ.เทศบาล๔ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
แคนดงพิทยาคม

275 หมู่ 11 ถ.- แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 31150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2567

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังม่วง

200/13 ม.5 วังม่วง วังม่วง สระบุรี 18220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2567

อื่นๆ (บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด)
บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด

1168/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนวัดดอกไม้

583 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบรรจงรัตน์

77 ซ.เอกทศ. ซอย เอกทศ ถ.นารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

180 ถ.ระแงะมรรคา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2549

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา

67 8 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤษภาคม 2567

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมัน)
สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด

39 หมู่ 1 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 66140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2567

โรงพยาบาล
ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง

- 16 ถ.- หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 26 เมษายน 2567