รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สถานที่ราชการ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก

44/1 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

13/1 10 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2566

อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

13/1 10 ถ.- ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

4 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 27 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

186 2 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 26 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
ลิ้นฟ้าพิทยาคม

52 1 ถ.- ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2566

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

บ้านน้ำขวบ 2 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 21 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่

44 7 ถ.- แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 21 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบางแฟบ

ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2566

อปท.
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

19/9 1 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ

ม.11 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง ม.11 บ้านเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 52000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 19 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคาหาน

308 308 ม.4 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 17 มิถุนายน 2566