รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว

196 10 ถ.- นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2567

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมัน)
บริษัทปตท.ธุรกิจค้าปลีกจำกัด

13/17 ม.11 บางรักพ๊ฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2567

อื่นๆ (ปั๊มน้ำมัน)
ปั๊มน้ำมัน

99/4 5 ถ.ชัยพฤกษ์ คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2540

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2567

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมัน)
ปตทบริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัด

29/5 หมู่7 ตำบล.บางม่วง อำเภอ ถ.กาญจนาภิเษิก บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2567

อื่นๆ (ธุรกิจปั๊มน้ำมัน)
บ.ปตทบริหารธุรกิจค้าปลีกจำกัด สาขานนทบุรี-บิ๊กซี

95/25 ม4 ถ.กาญจนาภิเษก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2567

ทั่วไป
บ.ปตท บริหารธุรกิจค้าปลีก จก.

26/19ม.1 ถ.บางกรวย ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2567

อื่นๆ (สถานีบริการน้ำมันและร้านค้าสะดวกซื้อ)
บริษัทปตทบริการธุรกิจค้าปลีกจำกัด

152ม.3 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 มีนาคม 2567

โรงพยาบาล
ศูนย์ระบบการหายใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เลขที่ 2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ถ.วังหลัง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 27 มีนาคม 2567

อบต.
อบต.หนองไฮ

อบต.หนองไฮ 9 ถ.- หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2567

สถานที่ราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

7 ถ.กรุงศรีนอก ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 26 มีนาคม 2567

โรงเรียน
บ้านคำบ่อ

หมู่ 1 โรงเรียนบ้านคำบ่อ หมู่ 1 ต.คำบ่อ คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 47150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

62 - ถ.ชวนะอุทิศ วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 25 มีนาคม 2567