รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
กระบุรี

139 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม น้ำจืด กระบุรี ระนอง 85110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ

ม.6 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 65230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 13 กรกฎาคม 2566

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์

10 12 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 12 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
หนองบ่อวิทยานุกูล

132 ม.12 ถ.สกล นาแก หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 11 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

196 7 ถ.- อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 10 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

620 ถนนสามวา แขวงบางขัน เขต ถ.สามวา บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
ถนนหักพิทยาคม

40 6 ถ.โชคชัย เดชอุดม ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 31110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
ไทยเจริญวิทยา

330 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 06 กรกฎาคม 2566

อบต.
อบต.บ้านน้ำพุ

หมู่ที่7 - ถ.- บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 64160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
วัดทะเลน้อย(ลอยประชาคาร)

138 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 93150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดใสประดู่

ม.2 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 93190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองตะครอง

44 หมู่2 ถ.- หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2566