รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองบัว (ศกร.)

หมู่ที่ 9 วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพ ศกร.ระดับตำบลหนองบัว หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 30 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
แม่อ้อวิทยาคม

36 13 แม่อ้อ พาน เชียงราย 57210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 27 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
แม่อ้อวิทยาคม

36 13 ถ.บ้านสันป่าเมา แม่อ้อ พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 27 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
รร วัดบางกุฏีทอง

99/20 ม.2 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 26 มิถุนายน 2567

ทั่วไป
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 ถ.พระรามที่ 1 วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 25 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
บ้านหนองพลับ

514 ม.2 ถ.หัวหิน-วไลย หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2567

เทศบาล
เทศบาลตำบลนามะเฟือง

345 หมู่2 นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2567

อปท.
เทศบาลตำบลเวียง

199 ม.7 เวียง เชียงคำ พะเยา 56110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2567

วันที่ลงทะเบียน: 24 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนวัดแสงมณี

2 3 ถ.เลียบคลองสิบ บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2567

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
วัดโสภณาราม

31/1 9 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2567

สถานที่ราชการ
รพ.สต.

1 3 ขึ่ง เวียงสา น่าน 55110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2567

โรงเรียน
สตรีระนิง

9 โรงเรียนสตรีระนอง ถ.ดับคดี เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 21 มิถุนายน 2567