รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

98 หมู่ที่ 3 - ถ.- โพนทอง เรณูนคร นครพนม 14870

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2567

โรงเรียน
แม่พุหอรบวิทยา

199 4 ถ.- เวียงมอก เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2567

อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

หมู่ที่ 9 - ถ.- บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 52100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 17 เมษายน 2567

อบต.
อบต.พิมาย

80 หมู่ 2 ตําบลพิมาย อําเภอปรา พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2567

โรงเรียน
บ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

90 5 ถ.- โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 09 เมษายน 2567

โรงพยาบาล
รพบุณฑริก

200 .ม.1 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ ต.โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 04 เมษายน 2567

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม)
คลินิกหมออำนวย

995 หมู่ 3 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 03 เมษายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด

140 ถนนนิมิตใหม่ ถ.นิมิตใหม่ สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 03 เมษายน 2567

ทั่วไป
บริษัท เดอร์ม่า วี จำกัด

The Pretuim 91/5 หมู่ 15 หมู่ 15 ถ.บางนา ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2567

วันที่ลงทะเบียน: 01 เมษายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ

ม.8ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพช ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 01 เมษายน 2567

โรงเรียน
โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

1/1 หมู่ 6 ถ.- เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี 18160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 30 มีนาคม 2567

อื่นๆ (สื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี)
นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์จังหวัดสิงห์บุรี

33/1 หมู่ 9 - ถ.ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 29 มีนาคม 2567