รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

หมู่2 หมู่2 ถ.- ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

11 หมู่ 14 - ถ.- อุ๋มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

199 12 ถ.- กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

สถานที่ราชการ
โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด

28 19 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

70 11 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์

16 ม.3 บ่อเเสน ทับปุด พังงา 82180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

162 12 ถ.ปรางค์กู่-สำโรงทาบ กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพิมาย

138 หมู่ที่ 15 ถ.พิมาย-ตลาดแค ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2566

เทศบาล
เทศบาลตำบลศาลาแดง

59 หมู่ 2 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2566

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่

111/43 หมู่ 3 ถ.- ตำบลบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน

อ.พนา จานลาน พนา อำนาจเจริญ 37180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2566

โรงพยาบาล
ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

155 หมู่ 3 ถ.นครอินทร์ บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2566