รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะนาเระ

ม.1 - ถ.- ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 94130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเยีย

ม.4 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2566

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่

103 ถนนราชดำริ ต.หนองกี่ อ.หนอ ถ.ราชดำริ หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 22 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
บ้านโนนตูม

67 17 ถ.- พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 21 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง

184 1 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 20 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
บ้านตำหนัง

2 ม.7 บางวัน คุระบุรี พังงา 82150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่4

333 ถ.ชงโค บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 18 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกลาง

122 หมู่3 ปากตม เชียงคาน เลย 42120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 15 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
ฆังคะทวีศิลป์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29 10 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 80120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2566

อื่นๆ (ห้างทองพูนพล)
ห้างทองพูนพล

147 ม.3 ถ.เพชรเกษม เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
บ้านไร่ใหญ่

69 หมู่1 ถ.- เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2566

สำนักงาน
เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

642 ม.14 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2545

วันที่ลงทะเบียน: 13 ธันวาคม 2566