รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก (สำนักปลัด)

1 ม.6 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

อื่นๆ (รพ.สต)
รพ.สต.บ้านโป่ง​ดิน​

139 ม.4 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
วัดดอนสัก

9 หมู่ 3 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 53130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านหนองบัวทอง

333 ม.11 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

1 - ถ.- กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าตะโก

272 หมู่ที่ 6 ถ.- ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 15230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ ม.7 ม.7 หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

219 หมู่ 1 ถ.- ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

223 4 ถ.ลูกเสือ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
วัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

- หมู่ 4 ถ.- ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

24 หมู่5 บ้านวังควาย หมู่ 5 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านม่วงโตน

243 1 ถ.- เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2566