รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่

381 หมู่ที่ 2 ถ.- ตำบลกระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 10 มกราคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองคลอง

หมู่ 7,8 บ้านหนองคลอง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 10 มกราคม 2567

โรงเรียน
บ้านท่าโสม

9 ม.1 - ถ.อนุสาวรีย์วีรชน ศรีสำราญ น้ำโสม อุดรธานี 41210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 08 มกราคม 2567

โรงเรียน
เทศบาลโพธิ์ศรี

ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 03 มกราคม 2567

โรงเรียน
บ้าน​คุย​โพธิ์​

19 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 03 มกราคม 2567

อปท.
ศิริรัตน์ หวังผล เทศบาลตำบลศาลาด่าน

571 ม.2 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 81150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2553

วันที่ลงทะเบียน: 29 ธันวาคม 2566

อปท.
เทศบาลตำบลศาลาด่าน

571 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ 81150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2563

วันที่ลงทะเบียน: 29 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
บ้านแก้ง

หมู่ 1 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 26 ธันวาคม 2566

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่

103 ถนนราชดำริ ต.หนองกี่ อ.หนอ ถ.ราชดำริ หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 25 ธันวาคม 2566

สถานที่ราชการ
กฟภ.

900 เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคันสูง

168 3 ถ.หนองผือ-มุกดาหาร โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ หมู่ 7 ถ.- ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2566