รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านอ้อไพล

กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
บาลีสาธิตศึกษา มจร วข.เชียงใหม่

139 ช้อย ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา

69 วัดศรีสุทธาวาส 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ ถ.วิสุทธิเทพ กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
สระมะค่าวิทยา

167/1 2 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม

134 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ถ.ศรีโสธร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมงคลนิมิตร

79 ม.2 ถ.ประชาบูรณะ บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพัทลุงวัดจรณาราม

3 3 ป่าบอน เขาชัยสน พัทลุง 93130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โีงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา

80/2 หมู่12 ถ.- วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

เครือขายภาคี
เครือข่ายสุขภาพและโอกาส

263/11 ซอยสิทธิชัย ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ วงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

อปท.
อบต.ขนาบนาก

78 หมู่ 4 ตำบลขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

138/9 ม.1 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิ 138/9 หมู่ที่ 1 ตำบลบางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2567

วันที่ลงทะเบียน: 27 กุมภาพันธ์ 2567

เครือขายภาคี
เครือข่ายสุขภาพและโอกาส

263/11 ซอยสิทธิชัย ถ.กรุงเทพฯ-นนท์ วงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2567