รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน

20 หมู่ 4 ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 กุมภาพันธ์ 2567

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ม.7 - ถ.- เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2567

อบต.
อบต.คลองกวาง

- หมู่ที่ 3 ถ.- คลองกวาง นาทวี สงขลา 90160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 22 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ราชการ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยา

380 1 ถ.รักษ์นรกิจ ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
การกุศลวัดสระทอง

เลขที่ 51 - ถ.หายโศรก ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ

236/- 3 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2542

วันที่ลงทะเบียน: 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม

134 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ถ.ศรีโสธร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 2400

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี

229 4 ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 84370

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 20 กุมภาพันธ์ 2567

ร้านอาหาร
DINOCHA สาขาฝาง

49/4 4 ถ.โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่ 50110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาล
รพ.สต.บ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว อบจ.นครสวรรค์

110 หมู่๑๐ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 19 กุมภาพันธ์ 2567

อื่นๆ (คลินิกเวชกรรม)
คลินิกเวชกรรมบ้านคลองม่วง

247 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2567

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เปิน

234 ม.17 - ถ.- แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 60150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 กุมภาพันธ์ 2567