รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงหวาน

56/1 1 ถ.1 ม่วงหวาน น้ำพอง ขอนแก่น 40310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนปางกุ่มวิทยา

217 หมู่ 4 ถ.เถิน-วังชิ้น แม่ปะ เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

15 หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว

- 11 ถ.- ละงู ละงู สตูล 91110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองโน

หมู่ที่ 7 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
จระเข้วิทยายน

ถ.มะลิวรรณ จระเข้ หนองเรือ ขอนแก่น 40240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
วัดท่าทราย

หมู่ที่ 3 - ถ.- ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก 26000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง

118/11 หมู่4 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
วัดวังกุ่ม

หมู่ 4 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ. - ถ.- โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

2 - ถ.ประชาสรรค์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแจง

- หมู่ 3 - ถ.- เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 17130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา

90 4 ถ.- เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2567