รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

30 - ถ.หน้าวัดตรี ปากน้ำ เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2563

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

146 - ถ.- ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านราชมุนี

33 หมู่ 7 ย่อ มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง วัดปลักแรด

ศูนยฺพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบ เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

เครือขายภาคี
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.เหมือง

136/3 ถ.เปรมใจราษฎร์ ซอย7 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาล
รพ.สต.เหมือง

136/3 ถ.เปรมใจราษฎร์ ซอย7 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

58/22 7 ถ.- ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

เทศบาล
ศูนย์พัฬนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง ทต.บ่อเวฬุ

20/8 ม.7 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี 22150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

อื่นๆ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ)
ศูนย์พัฒนสเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพระ

หมู่ 3 - ถ.ชายทะเล บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์

222 - ถ.ชุมพล หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

18 ม.6 ต.วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเหมือง

4/11 4 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 15 พฤษภาคม 2566