รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนสาัคคีอนุสรณ์

๑๘๗ หมู่ที่ ๗ บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์

หมู่ 1 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

ทั่วไป
ร้านขายสินค้า

864 1 ถ.พหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย

468 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

133 10 ถ.- สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 25220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านโคกหม้อ

9 ถ.- หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศล้านนา

9/1 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างรลองด่าน)

397 5 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา

200/1 ม.6 - ถ.- หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านเจริญผล

4 มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

76 หมู่ 10 - ถ.- ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 54110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)

444ม.1 - ถ.- วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2566