รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

84 หมู่ 2 ถ.- ตำบลโคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2567

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

19 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
บ้านนาจะแหน

30/3หมุ่ หมู 1 จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 90210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
ราษฎร์นิรมิตร

.- หมู่ 4 ถ.จอมพล ป. คุ้งลาน - บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียบบ้านพันเสา

3 พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 65140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)

105/4 ึ7 ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 90330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2567

สถานที่ราชการ
มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทร ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกกบก

บ้านกกบก หมู่ ๕ ถ.วังสะพุง - สานตม วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
ปทุมคงคา สมุทรปราการ

55/5 5 ถ.พุทธรักษา แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
วัดวังพลับเหนือ

รร.วัดวังพลับเหนือ หมู่ 5 ตำบลมดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
บ้านตะโกทุ่งคุรุราษฎร์รังสรรค์

หมู่ที่ 15 - ถ.- ตาจั่น คง นครราชสีมา 30260

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรีบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)

หมู่ 1 1 ถ.- บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2567