รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงพยาบาล
ควนกาหลง

90 ม.7 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

107 ม.1 ถ.- สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2560

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบุฉนวน

หมูที่ 6 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 13 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โรงเรียนวัดทุ่งบัว

40/6 - กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 902070

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 11 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

117/2 ถ.เทศา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 กุมภาพันธ์ 2567

อื่นๆ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล )
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลักวอ

ม.11 บ้านหลักวอ 11 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
บ้านช่างหม้อ

99 4 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสาไห้

1 หมู่5 เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 18160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 08 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ราชการ
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์

อาคารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัม เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน
บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด

111 หมู่ 3 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 06 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
วัดปากน้ำ

58 หมู่ 5 ปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษา

144/1 กุฏีจีน ถ.อรุณอัมรินทร์ซอย4 วัดกัลญาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 05 กุมภาพันธ์ 2567