รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
สำนักงาน
อบต.บ้านหัน

143 3 ถ.บ้านตลาด บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 มิถุนายน 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง

121 ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 15 มิถุนายน 2566

อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

99/9 หมู่ 1 น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 14 มิถุนายน 2566

สำนักงาน
สนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

68/87 8 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 13 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม

หมู่4 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 13 มิถุนายน 2566

วัด
วัดหนองตาเยา

วัดหนองตาเยา ม.5 ต.หนองเเวง อ. วัดหนองตาเยา ม.5 ต.หนองเเวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ หนองเเวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

4 ซอยลุวัง ถ.- ตำบลเขานิเวศน์ ออำเภอเมือง เมืองระนอง ระนอง 85000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 11 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

ม.6 กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 10 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)

- หมู่ 7 ถ.- บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2566

เทศบาล
เทศบาลตำบลลำทับ

482 5 ถ.อนุสรณ์พระเศวต ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2566

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรมสวรรคบุรี บูติก

15/31 ถ.ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
ประชารัฐบำรุง

หมู่4 ซ.สุเหร่าโรงสวด บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2566