รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านแก้ง

หมู่ 1 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 26 ธันวาคม 2566

สสอ. / สสจ.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่

103 ถนนราชดำริ ต.หนองกี่ อ.หนอ ถ.ราชดำริ หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 25 ธันวาคม 2566

สถานที่ราชการ
กฟภ.

900 เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านคันสูง

168 3 ถ.หนองผือ-มุกดาหาร โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 37210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 24 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ หมู่ 7 ถ.- ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะนาเระ

ม.1 - ถ.- ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี 94130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาเยีย

ม.4 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 23 ธันวาคม 2566

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกี่

103 ถนนราชดำริ ต.หนองกี่ อ.หนอ ถ.ราชดำริ หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 22 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
บ้านโนนตูม

67 17 ถ.- พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 21 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง

184 1 พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 86180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 20 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
บ้านตำหนัง

2 ม.7 บางวัน คุระบุรี พังงา 82150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 ธันวาคม 2566

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่4

333 ถ.ชงโค บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 90250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 18 ธันวาคม 2566