รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
วัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

- หมู่ 4 ถ.- ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

24 หมู่5 บ้านวังควาย หมู่ 5 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านม่วงโตน

243 1 ถ.- เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ราชานุบาล

7/4 ถ.สุริยะพงษ์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

577/1 23 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2566

สถานที่ราชการ
สำนักรายงานการประชุมและชวเลขวุฒิสภา

1111 รัฐสภา ถ.สามเสน นครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

9/3 หมู่ 10 ซอยบรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

2/3 5 ถ.- บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
สมุทรสาครบูรณะ

919 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยขาน

29 3 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

111 หมู่ 18 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2544

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)

- - ถ.- บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 1740

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2566