รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

หมู่ 4 ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา 30250

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2567

อบต.
อบต.วังใหญ่

30 4 ถ.- วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
บ้านโพนสวาง

หมู่ที่ 6 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2567

สำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

42 ถ.ปิยะมหาราชาลัย ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2567

ทั่วไป
APT SHOWFREIGHT (THAILAND) LTD

98/7-8 ถ.ยานนาวา ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพร้าว

181 หมู่4 ถ.- เวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2563

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
วัดบัวงาม(โสภณปทุมรักษ์ประชาสรรค์)

1 1 ถ.- บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2567

อื่นๆ (โรงงานอุตสาหกรรม)
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด

70 13 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2567

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

2 - ถ.ประชาสรรค์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ หมู่ 7 ขะเนจื้อ แม่ระมาด ตาก 63140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 21 พฤษภาคม 2567

อปท.
องค์การบริหารส่วนตำลเทอดไทย

658 1 ถ.- เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 21 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
ชุมชนบ้านปงป่าหวาย

262 หมู่5 ถ.- ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 21 พฤษภาคม 2567