ติดต่อเรา

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

36/2 ซ.ประดิพัทธ์10 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-1828
โทรสาร : 0-2278-1830
อีเมล์ : info@ashthailand.or.th