รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนเชียงยืนวิทยา

90 4 ถ.- เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
บ้านโนนทอง

90 หมู่ 19 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเวาะ

109 หมู่ 5 บ้านเวาะ ถ.ศรีสะเกษ - ยางชุมน้อย คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2567

เทศบาล
ตำบลวังผาง

99 9 ถ.- วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

เลขที่ 1 - ถ.- ต.วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
บ้านสะแกงาม

- หมู่ 11 ถ.- ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
เมืองหลังสวน

297 หมู่ 4 ถ.- วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2567

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
บ้านหนองบัวทอง

333 ม.11 บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2567

อื่นๆ (กรมส่งเสริมการเรียนรู้)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสอง

ม.5 บ้านกลาง สอง แพร่ 54120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
เกาะสีชัง

58 หมู่ 6 ถ.- ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ชลบุรี 20120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2567

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง

999 หมู่ 6 อาคารธุรการ ถ.- ต.ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 47140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2567

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสตูล

55/1 ถ.หัตถกรรมศึกษา พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2545

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2567