รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงชุม

95 - ถ.- นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์ 53180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤศจิกายน 2566

ทั่วไป
เหนือดวงเพลส1

11 10 บ้านโคกอุดม ถ.นิคมอุตสาหกรรม ยูด้า หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤศจิกายน 2566

ทั่วไป
Nueaduang 2

11 10 ถ.นิคมอุตสาหกรรมยูด้า หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

90 ม.2 - ถ.- ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤศจิกายน 2566

ทั่วไป
NUEADUANG PLACE2

11 10 ถ.นิคมอุตสาหกรรมยูด้า หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมป์

สุขุมวิท 22 คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤศจิกายน 2566

ทั่วไป
เหนือดวง เพลส

11 10 ถ.เทศบาล หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤศจิกายน 2566

ทั่วไป
Nueaduang Place2

55 หมู่10 ถ.นิคมอุตสาหกรรมยูด้า หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

หมู่ 6 - ถ.- พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 04 พฤศจิกายน 2566

ทั่วไป
เหนือดวง เพลส

11 10 ตึก เหนือดวง เพลส ถ.เทศบาลตำบลหนองกี่ หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียน
วัดเชิงเลน

เลขที่ 1 หมู่ 8 ซอยท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 01 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียน
ศพด.ก่อนวันเรียนชุมชนซอยสมหวัง

8/21 ซอย.เสรีไทย4 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 27 ตุลาคม 2566