รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

หมู่ 7 - ถ.- ตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 86230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

หมู่ 7 - ถ.- ตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 86230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565

อื่นๆ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลบาฌร๊ะ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ

ม.1ต.บาโร๊ะอ.ยะหาจ.ยะลา 1 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 95120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)

- - ถ.- เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านไสบ่อ

82 2 ถ.- นาวง ห้วยยอด ตรัง 92210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
บ้านปาเต

202/2 ม.4 ถ.- วังวน กันตัง ตรัง 92110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

108/1 8 คลองปูน แกลง ระยอง 21170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนย้านโปร่งสะเดา

360 หมู่ 6 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2557

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

สำนักงาน
สสอ.แก้งสนามนาง

- ม.9 ถ.- แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา 30440

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

49 5 ถ.ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนสันกำแพง

172 หมู่ 7 - ถ.- ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2540

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนปราสาทหินนางรำ

1 - ถ.- นางรำ ประทาย นครราชสีมา 30180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565