รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
บ้านหลักร้อย

๒๐๓๙ - ถ.มุขมนตรี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา

217 - ถ.สกล-นาแก โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
บ้านคลองลุ

88/1 7 คลองลุ กันตัง ตรัง 92110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนตลาดบางคูลัด

39/10 หมู่4 ซอยกันตนา ถ.- บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด

ม.13 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นค ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 30190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดมุจลินทาราม

1 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว

หมู่2 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 30190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
กศน.อำเภอลำทะเมนชัย

509 9 ถ.ชุมพวง - ทางพาด ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
คลองพนสฤษดิ์พิทยา

392 ม.1 ถ.เพชรเกษม คลองพน คลองท่อม กระบี่ 81170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
บ้านมะกอก

9 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี

หมุ่11 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา 30270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2556

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนวัดบางตะพาน

- - ถ.- บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80330

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 06 พฤษภาคม 2565