รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

- 1 ถ.หนองกุงทับม้า-นาแก ตำบลหนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 41280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2565

สถานที่ราชการ
รพ.สต.สิทธิชัยวิศาล

ม.9 - ถ.- ทุ่งลูกนก กำแพงแสน นครปฐม 73140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2558

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพันชนะ

พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
บ้านเกาะลอย

- บ้านเกาะลอย ถ.- หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
่ด่านเกวียนวิทยา

1. ม.8. ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 30190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กันยายน 2564

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย

- หมู่ 7 ถ.- ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 47140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2565

สถานที่ราชการ
รพ.สต.คลองทราย

- หมู่ที่ 5 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 66000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2565

อื่นๆ ()
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน

545 ม.3 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นค 3 ถ.เพชรมาตุคลา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนไชย

374 หมู่นี้ 7 ล้อมแรด เถิน ลำปาง 52160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

หมู่ 7 - ถ.- ตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 86230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

หมู่ 7 - ถ.- ตำบลสะพลี ปะทิว ชุมพร 86230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565

อื่นๆ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลบาฌร๊ะ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ

ม.1ต.บาโร๊ะอ.ยะหาจ.ยะลา 1 บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 95120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2565