ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 9,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 648
 • ร้านอาหาร : 50
 • โรงพยาบาล : 2,072
 • สำนักงาน : 1,367
 • โรงเรียน : 2,837
 • วัด : 90
 • สถานีตำรวจ : 563
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 9
 • มหาวิทยาลัย : 566
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 66
 • อปท. : 25
 • อบต. : 147
 • สสอ. / สสจ. : 118
 • สถานที่ราชการ : 210
 • เทศบาล : 47
 • อื่นๆ : 319
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน มกราคม 2566

Image

สวัสดีปีใหม่ 2565

มีสื่อใหม่ๆ เราจะนำมาเล่นเกมส์ โปรดรอก่อน

ตอบคำถาม หมดเขต: 31 มกราคม 2566 | ดูคำถามย้อนหลัง