ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 9,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 651
 • ร้านอาหาร : 52
 • โรงพยาบาล : 2,083
 • สำนักงาน : 1,376
 • โรงเรียน : 2,912
 • วัด : 91
 • สถานีตำรวจ : 563
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 9
 • มหาวิทยาลัย : 568
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 68
 • อปท. : 30
 • อบต. : 154
 • สสอ. / สสจ. : 122
 • สถานที่ราชการ : 216
 • เทศบาล : 49
 • อื่นๆ : 335
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน มกราคม 2567

Image

สวัสดีปีใหม่ 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567

ตอบคำถาม หมดเขต: 10 มกราคม 2567 | ดูคำถามย้อนหลัง