ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 9,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 649
 • ร้านอาหาร : 52
 • โรงพยาบาล : 2,075
 • สำนักงาน : 1,374
 • โรงเรียน : 2,889
 • วัด : 90
 • สถานีตำรวจ : 563
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 9
 • มหาวิทยาลัย : 567
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 66
 • อปท. : 29
 • อบต. : 150
 • สสอ. / สสจ. : 122
 • สถานที่ราชการ : 214
 • เทศบาล : 48
 • อื่นๆ : 326
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน มกราคม 2567

Image

สวัสดีปีใหม่ 2567

สวัสดีปีใหม่ 2567

ตอบคำถาม หมดเขต: 10 มกราคม 2567 | ดูคำถามย้อนหลัง