• ทั่วไป
  1,122
 • ร้านอาหาร
  30
 • โรงพยาบาล
  1,981
 • สำนักงาน
  1,313
 • โรงเรียน
  1,478
 • วัด
  38
 • สถานีตำรวจ
  556
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  6
 • มหาวิทยาลัย
  551
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  9
 • สคร.
  25
 • เครือขายภาคี
  55
 • อบต.
  68
 • สสอ. / สสจ.
  110
 • สถานที่ราชการ
  140
 • เทศบาล
  9
 • อื่นๆ
  187
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
 • ชมรมยุวพุทธวัดไตรรัตนากร
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  วัดไตรรัตนากร อาคารสำนักงานชมรมยุวพุทธวัดไตรรัตนากร หมู่ 2 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มกราคม 2561 20:04:21
 • ชมรมยุวพุทธวัดไตรรัตนากร
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  วัดไตรรัตนากร อาคารสำนักงานชมรมยุวพุทธวัดไตรรัตนากร หมู่ 2 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  พฤศจิกายน 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มกราคม 2561 20:02:10
 • ชมรมยุวพุทธวัดไตรรัตนากร
  ประเภท :
  อื่นๆ (องค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชน)
  ที่อยู่ :
  อาคารสำนักงานชมรมยุวพุทธวัดไตรรัตนากร หมู่ 2 ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 82130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  14 มกราคม 2561 19:53:55
 • บ้านมะกอก
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  ม.6 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 27810
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 มกราคม 2561 19:20:39
 • เซียงเชียน
  ประเภท :
  ร้านอาหาร
  ที่อยู่ :
  39 ถ.นิมิตร2 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มกราคม 2561 12:35:11
 • เซียงเชียน
  ประเภท :
  ร้านอาหาร
  ที่อยู่ :
  39 ถ.นิมิตร2 ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  กรกฎาคม 2556
  วันที่ลงทะเบียน :
  10 มกราคม 2561 12:29:33
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนเขารูปช้างสาขา๒(เขาแก้ว)
  ประเภท :
  โรงพยาบาล
  ที่อยู่ :
  หมู่ที่ 2 ถ.กาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มีนาคม 2548
  วันที่ลงทะเบียน :
  04 มกราคม 2561 15:47:13
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  - นางัว น้ำโสม อุดรธานี 41210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2541
  วันที่ลงทะเบียน :
  21 ธันวาคม 2560 14:17:12
 • ท้ายหาด
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  33/4 ม.5 ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ธันวาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  18 ธันวาคม 2560 16:25:08
 • บ้านหนองบัว
  ประเภท :
  โรงเรียน
  ที่อยู่ :
  เลขที่ 11 หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 31110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2542
  วันที่ลงทะเบียน :
  15 ธันวาคม 2560 10:05:08
 • อบต.
  ประเภท :
  อื่นๆ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉิลมพระเกียรติบ้านพระเพลิง)
  ที่อยู่ :
  111 หมู่ 12 - ถ.- พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2559
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ธันวาคม 2560 15:02:51
 • โรงพยาบาล่งเริมุขภาพตำบลอุทัย
  ประเภท :
  สสอ. / สสจ.
  ที่อยู่ :
  ม.๑๓ อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๑๐
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2560
  วันที่ลงทะเบียน :
  08 ธันวาคม 2560 04:23:34
1/640