ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 7,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 1,133
 • ร้านอาหาร : 32
 • โรงพยาบาล : 2,001
 • สำนักงาน : 1,315
 • โรงเรียน : 1,700
 • วัด : 39
 • สถานีตำรวจ : 557
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 6
 • มหาวิทยาลัย : 553
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 55
 • อบต. : 71
 • สสอ. / สสจ. : 112
 • สถานที่ราชการ : 147
 • เทศบาล : 11
 • อื่นๆ : 193
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน เมษายน 2561

Image

วันงดสูบบุหรี่ ปีนี้ รณรงค์ประเด็นอะไร

10 ท่านแรก และตอบถูก รับเสื้อปกจีน สีโอรสไปเลย

ตอบคำถาม หมดเขต: 30 เมษายน 2561 | ดูคำถามย้อนหลัง