• ทั่วไป
  1,107
 • ร้านอาหาร
  27
 • โรงพยาบาล
  1,894
 • สำนักงาน
  1,294
 • โรงเรียน
  1,273
 • วัด
  32
 • สถานีตำรวจ
  552
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  542
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  24
 • เครือขายภาคี
  51
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  94
 • สถานที่ราชการ
  123
 • อื่นๆ
  143
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
คำถามประจำเดือน เมษายน 2559
ปี 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รณรงค์ในประเด็นอะไร
รับเสื้อรณรงค์จำนวน 10 ตัวไปใส่เล่นๆ
หมดเขต 16 พฤษภาคม 2559
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี
  ประเภท :
  สำนักงาน
  ที่อยู่ :
  หมู่ 4 อาคารที่ว่าการอำเภอธัญบุรี หลังเก่า ถ.รังสิต นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2554
  วันที่ลงทะเบียน :
  24 มิถุนายน 2559 22:52:22
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแหวน
  ประเภท :
  สถานที่ราชการ
  ที่อยู่ :
  64หมู่ที่4 - ถ.- ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86210
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  ตุลาคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  23 มิถุนายน 2559 15:10:24