ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 9,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 1,197
 • ร้านอาหาร : 47
 • โรงพยาบาล : 2,080
 • สำนักงาน : 1,353
 • โรงเรียน : 2,681
 • วัด : 88
 • สถานีตำรวจ : 562
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 9
 • มหาวิทยาลัย : 562
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 63
 • อปท. : 19
 • อบต. : 121
 • สสอ. / สสจ. : 119
 • สถานที่ราชการ : 193
 • เทศบาล : 35
 • อื่นๆ : 304
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

Image

เราอยากช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ด้วยวิธีไหนบ้าง?

รับเสื้อยืด บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไปเลย จำนวน 20 ตัว

ตอบคำถาม หมดเขต: 31 พฤษภาคม 2565 | ดูคำถามย้อนหลัง