• ทั่วไป
  1,107
 • ร้านอาหาร
  27
 • โรงพยาบาล
  1,897
 • สำนักงาน
  1,298
 • โรงเรียน
  1,292
 • วัด
  35
 • สถานีตำรวจ
  553
 • สถานบันเทิง
  1
 • ตลาด
  5
 • มหาวิทยาลัย
  545
 • จังหวัดปลอดบุหรี่
  7
 • สคร.
  24
 • เครือขายภาคี
  51
 • อบต.
  62
 • สสอ. / สสจ.
  94
 • สถานที่ราชการ
  126
 • อื่นๆ
  153
กรุณาใส่รหัสเพื่อตรวจสอบสถานะ
คำถามประจำเดือน เมษายน 2559
ปี 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รณรงค์ในประเด็นอะไร
รับเสื้อรณรงค์จำนวน 10 ตัวไปใส่เล่นๆ
หมดเขต 16 พฤษภาคม 2559
 • กฟผ.เขื่อนภูมิพล
  ประเภท :
  อื่นๆ (แผนกสุขภาพอนามัย เขื่อนภูมิพล)
  ที่อยู่ :
  180/2 ม.6 ถ.- สามเงา สามเงา ตาก 63130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2559 23:50:16
 • กฟผ.เขื่อนภูมิพล
  ประเภท :
  อื่นๆ (สถานพยาบาลเขื่อนภูมิพล)
  ที่อยู่ :
  180/2 ม.6 ถ.- สามเงา สามเงา ตาก 63130
  ปลอดบุหรี่เมื่อ :
  มกราคม 2555
  วันที่ลงทะเบียน :
  13 ตุลาคม 2559 23:44:10