ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์กับเรากว่า 9,000 แห่ง
คุณก็สามารถร่วมรณรงค์กับเราได้!

 • ทั่วไป : 1,209
 • ร้านอาหาร : 53
 • โรงพยาบาล : 2,088
 • สำนักงาน : 1,361
 • โรงเรียน : 2,801
 • วัด : 89
 • สถานีตำรวจ : 563
 • สถานบันเทิง : 1
 • ตลาด : 9
 • มหาวิทยาลัย : 564
 • จังหวัดปลอดบุหรี่ : 9
 • สคร. : 25
 • เครือขายภาคี : 66
 • อปท. : 28
 • อบต. : 148
 • สสอ. / สสจ. : 120
 • สถานที่ราชการ : 200
 • เทศบาล : 45
 • อื่นๆ : 315
ดูรายชื่อทั้งหมด

คำถามร่วมสนุก มีรางวัล!
ประจำเดือน มกราคม 2566

Image

สวัสดีปีใหม่ 2565

มีสื่อใหม่ๆ เราจะนำมาเล่นเกมส์ โปรดรอก่อน

ตอบคำถาม หมดเขต: 31 มกราคม 2566 | ดูคำถามย้อนหลัง