#ป้ายรถเมล์

น่าเอาอย่าง 12 ต.ค. 63 | เข้าชม: 2,625

ห้ามสูบ เสี่ยงโดนปรับ ป้ายรถเมล์ รวมไปถึงสถานีขนส่งสาธารณะเป็นสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท

ดีที่สุด คือ หยุดสูบ เลิกบุหรี่ โทร. ฟรี 1600
#ควันบุหรี่เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด #ดีที่สุดคือหยุดสูบ #สสส