รายชื่อผู้โชคดีจากคำถามประจำเดือน ธันวาคม 2563

ร่วมกันอวยพรปีใหม่ และส่งใจให้ผ่านวิกฤตโควิด-19

ร่วมกันอวยพรปีใหม่ และส่งใจให้ผ่านวิกฤตโควิด-19  

10 ท่านแรก รับหน้ากากอนามัยสุดเท่ไปเลย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

1. คุณอันดามัน พัฒนะโพธิ์

2. คุณวันปิยะ วาทิน

3. คุณประเสริฐศรี พัฒนะโพธิ์

4. คุณแวอดินันต์ หะมะ

5. คุณไฟซอล มาแจ

6. คุณสิทธิศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา

7. คุณศิริภรณ์ คงสิมา

8. คุณณัฎฐ์นรี บุญทองแก้ว

9. คุณศศิวิมนาตรา โสภาสิทธิ์

10. คุณแทนขวัญ สิริโสภา

11. อ.กฤษณา เหมะชัย ทรัพย์โสภา