รายชื่อผู้โชคดีจากคำถามประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

มาบอกรักคนที่คุณรักกันดีกว่า

10 ท่านแรก ได้รับเสื้อยืดท่านละ  1  ตัวกันไปเลย

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล

1. จรัญญา สุทธิ

2. วันนิภา พงษ์พันธ์

3. วันปิยะ วาทิน

4. สุรีย์พร ศรีเย็น

5. รัชนี ปั้นบำรุงสุข

6. ประเสริฐศรี พัฒนะโพธิ์

7. อิทธิกร พัดทอง

8. สิทธิสาร ศิริโสภา

9. ศิรินภา แตงอ่อน

10. ชัยศรี กล้าณรงค์