รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
เทศบาล
เทศบาลตำบลศาลาแดง

59 หมู่ 2 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: สิงหาคม 2552

วันที่ลงทะเบียน: 02 พฤษภาคม 2566

สำนักงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่

111/43 หมู่ 3 ถ.- ตำบลบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 24 เมษายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน

อ.พนา จานลาน พนา อำนาจเจริญ 37180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 22 เมษายน 2566

โรงพยาบาล
ศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

155 หมู่ 3 ถ.นครอินทร์ บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 21 เมษายน 2566

อปท.
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งฝน

248 หมู่ 11 ถ.ทุ่งฝนสามัคคี ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 20 เมษายน 2566

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลองครักษ์

300 ม.1 องครักษ์ องครักษ์ นครนายก 26120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2566

โรงเรียน
วัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)

245 ม.2 - ถ.- ต.หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 19 เมษายน 2566

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลบางพลี

88/1 88/1 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 18 เมษายน 2566

โรงเรียน
อนุบาลเขาสวนกวาง

หมู่ที่ 8 - ถ.- เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2566

อื่นๆ (หมู่บ้าน)
บ้านนาหัวเซ

94/1 ที่ทำการผูัใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ถ.- นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 11 เมษายน 2566

อื่นๆ (หมู่บ้าน)
บ้านนาหัวเซ

94/1 ที่ทำการผูัใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ถ.- นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2566

โรงเรียน
บ้านโหล่นสามัคคี

10 21 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 เมษายน 2566