รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย

1 14 ถ.โชคชัย-เดชอุดม โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

51/4 ถ.ติวานนท์-ปากเกร็ด ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 10 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านหละหานทราย

100 ม.4 ถ.- ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ลงทะเบียน: 09 พฤษภาคม 2566

ทั่วไป
ซุ้มกาแฟ

2/58 3 ถ.พระภูเก็ตแก้ว กะท฿ กะทู้ ภูเก็ต 83120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 08 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

หมู่2 หมู่2 ถ.- ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 07 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา

11 หมู่ 14 - ถ.- อุ๋มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 47230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม

199 12 ถ.- กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

สถานที่ราชการ
โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด

28 19 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม

70 11 เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์

16 ม.3 บ่อเเสน ทับปุด พังงา 82180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

162 12 ถ.ปรางค์กู่-สำโรงทาบ กู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 05 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลพิมาย

138 หมู่ที่ 15 ถ.พิมาย-ตลาดแค ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 03 พฤษภาคม 2566