รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา

200/1 ม.6 - ถ.- หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47310

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านเจริญผล

4 มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา 30220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

76 หมู่ 10 - ถ.- ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 54110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง)

444ม.1 - ถ.- วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2548

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)

30 - ถ.หน้าวัดตรี ปากน้ำ เมืองระยอง ระยอง 21000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2563

วันที่ลงทะเบียน: 17 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

146 - ถ.- ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านราชมุนี

33 หมู่ 7 ย่อ มหาชนะชัย ยโสธร 35130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง วัดปลักแรด

ศูนยฺพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบ เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

เครือขายภาคี
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รพ.สต.เหมือง

136/3 ถ.เปรมใจราษฎร์ ซอย7 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาล
รพ.สต.เหมือง

136/3 ถ.เปรมใจราษฎร์ ซอย7 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี

58/22 7 ถ.- ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566

เทศบาล
ศูนย์พัฬนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง ทต.บ่อเวฬุ

20/8 ม.7 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี 22150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 16 พฤษภาคม 2566