รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
สมุทรสาครบูรณะ

919 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยขาน

29 3 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

111 หมู่ 18 ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2544

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)

- - ถ.- บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 1740

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 24 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนสาัคคีอนุสรณ์

๑๘๗ หมู่ที่ ๗ บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 23 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์

หมู่ 1 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

ทั่วไป
ร้านขายสินค้า

864 1 ถ.พหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย 57120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤศจิกายน 542

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย

468 ถ.เพชรเกษม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน

133 10 ถ.- สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 25220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านโคกหม้อ

9 ถ.- หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 22 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศล้านนา

9/1 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 19 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างรลองด่าน)

397 5 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 18 พฤษภาคม 2566