รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าตะโก

272 หมู่ที่ 6 ถ.- ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 15230

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ

โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ ม.7 ม.7 หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 35000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2563

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

219 หมู่ 1 ถ.- ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 64150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

223 4 ถ.ลูกเสือ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มีนาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 30 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
วัดสนามไชย(สนามไชยประชานุกูล)

- หมู่ 4 ถ.- ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

24 หมู่5 บ้านวังควาย หมู่ 5 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 24000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 29 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านม่วงโตน

243 1 ถ.- เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
ราชานุบาล

7/4 ถ.สุริยะพงษ์ ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 28 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

577/1 23 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2566

สถานที่ราชการ
สำนักรายงานการประชุมและชวเลขวุฒิสภา

1111 รัฐสภา ถ.สามเสน นครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ตุลาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 27 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม

9/3 หมู่ 10 ซอยบรมราชชนนี 121 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2553

วันที่ลงทะเบียน: 26 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

2/3 5 ถ.- บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 25 พฤษภาคม 2566