รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)

- หมู่ 7 ถ.- บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มิถุนายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2566

เทศบาล
เทศบาลตำบลลำทับ

482 5 ถ.อนุสรณ์พระเศวต ลำทับ ลำทับ กระบี่ 81190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: ธันวาคม 2562

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2566

อื่นๆ (โรงแรม)
โรงแรมสวรรคบุรี บูติก

15/31 ถ.ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2555

วันที่ลงทะเบียน: 07 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
ประชารัฐบำรุง

หมู่4 ซ.สุเหร่าโรงสวด บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 06 มิถุนายน 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

99 ม.4 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน 51120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2561

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2566

เทศบาล
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

242 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 57130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 02 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง

63/1 หมู่ 5 จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 01 มิถุนายน 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก (สำนักปลัด)

1 ม.6 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

อื่นๆ (รพ.สต)
รพ.สต.บ้านโป่ง​ดิน​

139 ม.4 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2551

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
วัดดอนสัก

9 หมู่ 3 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 53130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านหนองบัวทอง

333 ม.11 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2550

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566

โรงเรียน
บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์

1 - ถ.- กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 40210

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 31 พฤษภาคม 2566