รายชื่อผู้ร่วมรณรงค์

ประเภท:
ลงทะเบียนร่วมรณรงค์
อบต.
อบต.บ้านน้ำพุ

หมู่ที่7 - ถ.- บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 64160

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
วัดทะเลน้อย(ลอยประชาคาร)

138 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 93150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2566

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดใสประดู่

ม.2 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 93190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2560

วันที่ลงทะเบียน: 04 กรกฎาคม 2566

โรงเรียน
โรงเรียนวัดหนองตะครอง

44 หมู่2 ถ.- หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 01 กรกฎาคม 2566

สถานที่ราชการ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก

44/1 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2566

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2566

อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

13/1 10 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2566

อปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะ

13/1 10 ถ.- ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2565

วันที่ลงทะเบียน: 29 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

4 ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 30130

ปลอดบุหรี่เมื่อ: เมษายน 2565

วันที่ลงทะเบียน: 27 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

186 2 บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 57150

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2540

วันที่ลงทะเบียน: 26 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
ลิ้นฟ้าพิทยาคม

52 1 ถ.- ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2559

วันที่ลงทะเบียน: 22 มิถุนายน 2566

สถานที่ราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

บ้านน้ำขวบ 2 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110

ปลอดบุหรี่เมื่อ: มกราคม 2564

วันที่ลงทะเบียน: 21 มิถุนายน 2566

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่

44 7 ถ.- แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120

ปลอดบุหรี่เมื่อ: พฤษภาคม 2554

วันที่ลงทะเบียน: 21 มิถุนายน 2566